Category: دستاورد های لر

تاریخچه چوب بازی بختیاری

تاریخچه چوب بازی بختیاری در این مطلب تاریخچه چوب بازی در ایل بختیاری را مشاهده و دریافت می کنید. درزمان هخامنشیان رسم بر این بود که سربازان همیشه امادگی نظامی خود را حفظ کنند و چون ایرانیان فقط دشمنان را به قصد اسارت زخمی میکردند نه به قصد کشتن. پس باید زانو وپای آنها رامیزدند Read More