Category: گوناگون

خوش آمد گویی و مقدمه برای بازدید کنندگان عزیز

درود بر همتباران گرانقدرم…این مطلب تنها برای خوش آمد گویی و مقدمه برای بازدید کنندگان عزیزسایت رسانه لر-حسین عباس پناه می باشد.امید است بتوانیم همواره به قوم لر خدمتی کرده باشیم. این سایت با هدف ترویج فرهنگ و رسوم قوم لر ساخته شده است… عزیزانی که قصد فعالیت جدی در این سایت را دارند میتوانند Read More